Compliance (gedragscodes)

Het New Jazz Orchestra committeert zich aan

  • de Governance Code Cultuur. Het bestuur is onbezoldigd.
  • de Fair Practice Code. Wij streven ernaar de Sena norm altijd te handhaven in ons beloningsbeleid.
  • de Code Diversiteit en Inclusie. Deze code wordt in onze organisatie op algehele wijze en alle fronten uitgedragen.
© 2022 Peter Beets & New Jazz Orchestra